Artykuły

Split i multisplit

Split to taki system klimatyzacji, w którym jedna jednostka wewnętrzna połączona jest z jedną jednostką zewnętrzną. W sytuacji, który w jednej lokalizacji (dom, mieszkanie, biuro) montowanych jest więcej jednostek wewnętrznych (np. w każdym pomieszczeniu), możliwe jest podłączenie wielu (zazwyczaj od 2 do 5) jednostek do jednej jednostki zewnętrznej. W dużych systemach może to być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt jednostek wewnętrznych. Mówimy wtedy o systemie multisplit. Split i multisplit to określenie mówiące o tym, że jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka jednostek wewnętrznych. Nie ma więc znaczenia, jakiego typu mają być jednostki wewnętrzne: mogą ty być typowe urządzenia naścienne, urządzenia podstropowe czy kasety: zależy to charakterystyki jednostki zewnętrznej i przystosowania jednostki wewnętrznej do pracy w układzie multisplit.

 

Źródło: regidom.pl

STREFA WIEDZY