Wentylacja

Wentylacja w biurze.

Odpowiednio opracowana wentylacja pomieszczeniach biurowych jest niezwykle ważna. Chodzi tu o zdrowe i świeże powietrze. Prawidłowo wentylowane biuro zwiększa efektywność pracy i poprawia samopoczucie pracowników. Usuwa drobnoustroje w powietrzu. Dobieramy ją  odpowiednio do:

  • wielkości biura,
  • ilości przebywających w nim pracowników
  • ilości sprzętu wytwarzającego ciepło

W tym celu w wyposaża się biura w odpowiednie centrale wentylacyjne z rekuperatorem, które wprowadzają zużyte powietrze w ruch, usuwając je do szybów wentylacyjnych. Jednocześnie wprowadzając nowe świeże z dużą ilości tlenu powietrze poprzez kratki wentylacyjne do biura, przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzania Świeżego powietrza.