Artykuły

Skutki złego działania wentylacji w pomieszczeniach

Skutki złego działania wentylacji w pomieszczeniach:

- niewystarczająca wymiana powietrza w budynku

- zatrzymanie wilgoci, lotnych substancji chemicznych, zapachów wewnątrz budynku.

- pęcznienie elementów drewnianych budynku i mebli

- pogorszenie się stanu budynku (zawilgocenie ścian, rozwój grzybów i pleśni)

- może skutkować złym samopoczuciem, sennością, a nawet zatruciem i reakcjami alergicznymi

- przyczyna wielu chorób układu oddechowego, tym astma, a nawet    nowotwory

STREFA WIEDZY