Pompy ciepła

Wentylacja dla domu.

Każdy dom jest wyposażony w wentylację grawitacyjną. Niestety działa ona tylko w określonych warunkach zewnętrznych. Przy dodatnich temperaturach powyżej 12 ºC zaczyna się zmniejszać jej efektywność. W okresie letnim praktycznie nie dochodzi do usunięcia powietrza przez kominy wentylacyjne. Wynika to z niskiej różnicy ciśnień.
Skutkami złego działania wentylacji w pomieszczeniach jest:

  • niewystarczająca ilość wymian powietrza w budynku
  • zatrzymanie wilgoci, lotnych substancji chemicznych, oraz zapachów, wewnątrz budynku.
  • pęcznienie elementów drewnianych budynku i mebli
  • pogorszenie się stanu budynku (zawilgocenie ścian, rozwój grzybów i pleśni)

Wymienione powyżej skutki złego działania wentylacji, mają istotny wpływ na Nasze zdrowie. Nieprawidłowo pracująca wentylacja w pomieszczeniach może oddziaływać na Nas złym samopoczuciem, sennością, zatruciem i reakcjami alergicznymi. Co w konsekwencji może doprowadzić do wielu chorób układu oddechowego, w tym astmy, a nawet do nowotworów.

Wentylacja mechaniczna: działa niezależnie od warunków atmosferycznych. Dostarczając stale świeżego powietrza. Zapewnia stały przepływ powietrza i jego dokładna regulację. Działa skuteczniej, jest komfortowa. Co raz częściej stosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (Rekuperatorem). Generuje znaczne oszczędności związane z obniżeniem kosztów za ogrzewanie domu o nawet ponad 20%.
Zalety wentylacji mechanicznej:

  • jest komfortowa, możliwe jest oczyszczanie, ogrzewanie i chłodzenie świeżego powietrza.
  • łatwo jest zwiększać i zmniejszać jej wydajność, zapewnia min. szybkie przewietrzanie bez konieczności otwierania okien.
  • zapewnia odpowiednio intensywną wymianę powietrza
  • dzięki rekuperatorowi koszty ogrzewania domu są znacznie mniejsze (nawet ponad o 20%)