Wentylacja

Wentylacja przemysłowa - często narażona jest na problem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) różnych substancji lotnych (gazy, pary, bardzo drobne pyły), które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich otoczeniu, zagrożenia produkcyjnego, czy tez pożaru. Dlatego wymaga indywidualnego podejścia specjalistów, przy opracowywaniu systemu wentylacji do potrzeb i specyfikacji danej produkcji .

Odzysk ciepła – możliwe jest odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła. Powietrze z budynku, które wywiewane na zewnątrz, ogrzewa świeże powietrze napływające z dworu.