Artykuły

Jakimi parametrami należy się kierować przy doborze klimatyzacji?

Klimatyzacja pomieszczeń polega na zapewnianiu odpowiednich - komfortowych dla ludzi, urządzeń i procesów technologicznych parametrów otaczającego powietrza, w odniesieniu do jego poziomu temperatury, wilgotności i czystości. Inaczej mówiąc, dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym możemy niwelować zyski ciepła i wilgoci w pomieszczeniach, w których osiągają one zbyt wysoki poziom lub ogrzewać je w miarę potrzeb.

 

 W ostatnich latach daje się zaobserwować znaczącą zmianę warunków w naszej strefie klimatycznej, co wpływa na wiele dziedzin działalności ludzkiej i przemysłowej.
Wysoka temperatura oraz wilgotność powoduje ograniczenia w wydolności intelektualnej i fizycznej organizmu ludzkiego.
Ponadto nowoczesne procesy technologiczne i urządzenia techniczne tak szeroko stosowane i wręcz w ostatnich latach nieodzowne w codziennym życiu również narażone są na negatywny wpływ zjawisk termicznych i złej jakości powietrza.

Urządzenia, systemy informatyczne, transmisji danych, pomieszczenia serwerów, itp., wymagają coraz częściej zapewnienia odpowiednio precyzyjnych parametrów powietrza, tak w zakresie jego czystości temperatury, jak i wilgotności. Gwarantuje to bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych w formie elektronicznej oraz materialnej.
Do osiągnięcia tak ogólnie przedstawionych zagadnień służą urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.


Przykładowe dane niezbędne do prawidłowego doboru urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia:

  1. kubatura pomieszczenia,
  2. powierzchnia i typ oszklenia otworów okiennych nasłonecznionych,
  3. określenie strony świata ekspozycji nasłonecznienia powierzchni okien,
  4. kolor elewacji zewnętrznej oraz rodzaj materiału ścian zewnętrznych,
  5. określenie położenia pomieszczenia w strukturze budynku (pater, piętro, poddasze, piwnica itp.),
  6. ilość osób przebywających w pomieszczeniu,
  7. rodzaj i moc oświetlenia elektrycznego stosowanego w okresie dnia,
  8. rodzaj, ilość oraz pobór mocy elektrycznej przez urządzenia będące na wyposażeniu pomieszczenia (np. komputery, UPS'y, kopiarki , grzejniki elektryczne a dla pomieszczeń specjalnych innego ,wyposażenia),
  9. sposób i wydajność ewentualnej wentylacji mechanicznej;

 

STREFA WIEDZY