Artykuły

Klimatyzacja a środowisko naturalne

Powszechnie panuje przekonanie, że klimatyzacja ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na warstwę ozonową. To stwierdzenie wymaga wyjaśnienia. Wpływ klimatyzacji na środowisko jest dwojakiego rodzaju:
- Po pierwsze systemy klimatyzacji zużywają energię elektryczną, pośrednio więc przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska generowanego przez elektrownie. W tym aspekcie wpływ klimatyzacji na środowisko determinowany jest przez środowiskową jakość dostarczyciela energii elektrycznej. Jednocześnie jednak stosowanie klimatyzacji jako źródła ciepła, ze względu na efektywność termodynamiczną, zużycie energii elektrycznej jest zdecydowanie mniejsze niż, gdy źródłem ciepła jest standardowy grzejnik elektryczny. Na temat zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator patrz: zużycie prądu.
- Po drugie systemy klimatyzacji, ze względu na stosowane w nich gazy chłodnicze, mogą silnie oddziaływać na warstwę ozonową. W chwili obecnej w systemach klimatyzacji stosuje się czynniki chłodzące (np. R410A)* mające znacznie obniżony negatywny wpływ na na warstwę ozonową. Podobnie jak we współczesnych lodówkach nie stosuje się freonu lub podobnych czynników roboczych. Ponadto, zgodnie z ustawodawstwem europejskim i polskim, montaż klimatyzacji może wykonywać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia związane właśnie z metodami obchodzenia się z substancjami mającymi wpływ na warstwę ozonową (świadectwo kwalifikacji).

Szukaj klimatyzatorów z tym znakiem:


* - R410a - czynnik chłodzący oparty o mieszaninę dwóch związków chemicznych: difluorometanu i pentafluoroetanu.

 

STREFA WIEDZY